Ett nytt kårhus har länge funnits på Umeå studentkårs önskelista. Inom ett par år kan det stå klart.  
– All planering utgår från det, säger Erik Vikström, ordförande i Kårhusstiftelsen.

Umeå studentkår är ensam stiftare av Kårhusstiftelsen, som har som främsta uppgift är att förhyra lokaler och främja kårhusverksamhet. Stiftelsen, som grundades 1997 under annat namn, ska också att stödja studentnyttan på de olika campusområdena.

Planerna på ett nytt kårhus har funnits under flera år. Efter att det bolag som drev Kårhuset Universum från 2013 ett par år senare gick konkurs började nya planer spira rätt omgående. Hösten 2016 skrev Vertex att ett nytt kårhus planerades i lokaler vid Fysiologihuset. Det nya medlemshaket skulle inrymma food court, studieplatser, kafé och kårpub. Dåvarande kårordförande trodde då att allt kunde vara klart under 2017.

Vad hände sedan? Varför har det inte blivit något nytt kårhus?
– Arbetet har varit beroende av den interna process Akademiska hus har i sina planer kring hela campus. Akademiska hus har flyttat fram datumet för nya Kårhuset löpande, då nya planer lagts för hur huset ska utformas och vilka verksamheter som ska finnas där. Därutöver har de periodvis stött på byggnadstekniska hinder som även de har påverkat tidsplanen, säger Erik Vikström, som är ordförande i Kårhusstiftelsen och även ordförande i Umeå studentkår.

Kommer det att bli ett nytt kårhus?
– Ja, alla planeringar utgår från det. Kårhusstiftelsen har tagit fram en första version av sin affärsplan som kommer att bearbetas under våren.

När kan det vara klart?
– I dagsläget kan Kårhusstiftelsen inte säga exakt invigningsdatum, men det mesta tyder på andra halvan av 2020, alternativt början av 2021.

Det senaste kårhusäventyret slutade med konkurs. Vad gör ni för att undvika upprepning?
– Det främsta problemet då var avsaknad av koppling till studentrörelsen samt stora lokaler som medförde omfattande hyreskostnader och därmed stora personalkostnader vid nattklubbar och liknande. Det nya kårhuset har ingen koppling till den tidigare kårhuslokalen, är väsentligt mindre i lokalyta med fokus på verksamhet som inte är lika personaltung och där kvällsverksamheten kommer bedrivas av ideella krafter i studentrörelsen, säger Erik Vikström.

Problem med grundläggningen i den byggnad där det tänkta kårhuset planeras har gjort att det i nuläget är osäkert exakt i vilken form projektet ska tas vidare och vilka ritningar som i slutändan kommer att användas.
– Det kan förhoppningsvis klarna under våren, säger Jon Söderqvist, projektledare på Akademiska Hus.

Bertil Janson