Protester och party. Klimatkamp och kårval. Det är några av ingredienserna i nya numret av Vertex, som nu kan plockas ur tidningsställen på campus.

I april är det 60 år sedan Umeå studentkår bildades. I nya numret finns historien om kåren som gick från samhällsbyggare i den nyfödda studentstaden till studenternas advokat.

Att klimatfrågan exploderat på senare tid är något av en underdrift. På campus har nybildade Klimatstudenterna Umeå tagit tag i frågan. Vertex intervjuar Lan Pham, en av initiativtagarna.

Träning är bra, men dessvärre väldigt jobbigt ibland. Angelica Säfvenberg funderar över fenomenet i nya numret, som också innehåller lite konstig konst, slumpmässigt utvalda intervjuobjekt på campus och en massa annat.

Plocka ditt ex i Vertex tidningsställ på campus från måndag 18 mars. Tidningsställen hittar du på platser som listas nedan.

Bertil Janson