NTK har ännu ingen ny kårordförande i sikte, trots att beslutet brukar tas under vårterminen, oftast i april-maj.

Jessica Isaksson.

I nuläget är det Jessica Isaksson, vice kårordförande för NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, som tills vidare ansvarar över ordförandeuppgifterna.

Det blir först vid terminens första kårfullmäktigemöte i september/oktober som NTK:s medlemmar kan få veta vem som kan bli deras nya kårordförande. Det är bara då en eventuell kandidat kan väljas eftersom det är fullmäktiges ansvar, berättar Jessica Isaksson.

Varför har ni inte hittat någon ny kårordförande än?
– Ingen kommentar.

Hur känns det att sköta både vice- och ordförandeposten?
– Det är mycket att göra, men det är ett väldigt intressant och lärorikt jobb. Jag har jättebra kollegor och vi jobbar väldigt bra tillsammans, säger Jessica Isaksson.

Påverkas NTK:s medlemmar av förseningen?
– Våra medlemmar påverkas inte, kårens verksamhet sköts som vanligt och vi finns tillgängliga för alla våra studenter som vanligt, säger Jessica Isaksson.

2018 dröjde det också ovanligt länge innan NTK:s kårordförande tillsattes, men Jessica Isaksson vill inte kommentera om det finns något samband mellan förseningen till ordförandeposten då och i år.

Text och foto:
Angelica Säfvenberg