Umeå studentkårs kårval är nu avslutat. Hanna Lundin Jernberg i Samhällsvetarsektionen är valberedningens förslag på ny kårordförande.

Umeå studentkårs val har i år genomförts på nytt sätt, via kårsektionerna, vilket Vertex har rapporterat om tidigare.

I slutet av april avslutades valet och resultatet från de sju valkretserna, det vill säga sektionerna, är nu sammanställt.

Flest mandat i kårfullmäktige nästa läsår får Samhällsvetarsektionen (Samsek) och Humanistiska sektionen (Humsek), med sju respektive sex mandat. Samtliga sektioners valda ledamöter listas här.

Valberedningens förslag på ny kårorförande läsåret 2019/2020 är Hanna Lundin Jernberg i Samsek. ”Hanna besitter stora kunskaper om Umeå Studentkår och har många konkreta idéer, detta tycker valberedningen är viktigt för att kunna utveckla kåren. Hon har en god förmåga att både samarbeta och lyssna på sina kollegor och medmänniskor, men kan sätta ner foten där det behövs”, skriver valberedningen bland annat i sin motivering.

Till förste vice kårordförande, med ansvar för utbildningsfrågor, nomineras Anton Öhrlund och till andra vice kårordförande, med ansvar för lika villkor och arbetsmiljö, Solya Halleros. Valberedningens samtliga nomineringar finns här.

Vilka som slutgiltigt väljs beslutas av Umeå studentkårs fullmäktige den 22 maj. Den nya kårstyrelsen tillträder formellt den 1 juli 2019.

Bertil Janson