Bara en av tio cyklande studenter använder cykelhjälm.
– Många tänker att det bara är andra som ramlar med cykeln och inte en själv, men verkligheten visar något annat, säger ambulansinformatör Kenneth Gruffman.

Drygt en av tio cyklande studenter använder cykelhjälm och den vanligaste anledningen till detta är att de inte räknar med att ramla. Det visar Vertex enkätundersökning rörande studenters cykelvanor.
Vertex delade ut 209 enkäter i Samhällsvetarhuset, Naturvetarhuset, Mit-huset, Vårdvetarhuset och Lärarhuset. 100 av de tillfrågade säger att de bland annat använder cykel för att ta sig till och från universitetet. Endast 12 av dessa använder cykelhjälm. Något som kan sättas i relation med att cyklister är den trafikantkategori som är mest olycksdrabbad i Umeå kommun.

Kenneth Gruffman är ambulansinformatör vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum på Västerbottens läns landsting. Fram till december 1986 arbetade han som ambulanssjukvårdare men efter att den ambulans han färdades i körde av vägen under en utryckning gjorde skadorna att han inte längre kunde fortsätta sitt jobb. Istället började han jobba med att informera, land och rike runt, om säkerhet i allmänhet och cykelhjälmar i synnerhet.
– Jag har tagit hand om döda cyklister. När man ser sådant inser man hur onödigt det är, att det hade kunnat sluta lyckligt om det suttit en hjälm på huvudet.
– Ingen räknar med att ramla utan tror att det bara händer andra. Jag räknade inte med att hamna trettio meter in i skogen och få en hjärnstamsskada. Men tydligen hade någon där uppe andra planer för mig.

46 av de 88 studenter som uppger att de inte använder cykelhjälm motiverar detta med att de inte räknar med att ramla. 24 har förstörd frisyr som främsta orsak, 15 tycker det är fult eller töntigt och tre tycker det är för dyrt. Kenneth Gruffman nickar instämmande inför siffrorna och säger att han känner igen argumenten, men att det finns möjlighet till förbättring.
– Av dessa 88 tror jag man med information skulle kunna få ungefär hälften att använda cykelhjälm. Då tror jag även att många av de övriga skulle börja använda hjälm då de skulle se fler med cykelhjälm i sin omgivning.

Studenter vid Umeå universitet kan få tillfälle att stifta bekantskap med Kenneth Gruffman då han kommer att dyka upp under korta tiominutersföreläsningar vid ett antal lektioner runt om på campus. När Vertex träffar honom har han redan hunnit göra fyra föreläsningar. Och responsen, förklarar han, har enbart varit positiv.
– Jag tror stenhårt på det personliga mötet och enligt mig är det en fördel att få de här korta mötena. Skulle det annonseras om en 45 minuters föreläsning skulle nog få komma, men att bara kliva in och informera och visa hur fruktansvärda cykelolyckor kan vara ger en otrolig effekt. Vi lottar ut en cykelhjälm till någon i klassen och det brukar alltid vara de som beställer en hjälm efteråt.

Kenneth Gruffman visar upp cykelhjälmen, framtagen av före detta designhögskolestudenten Axel Ernstsson, som från och med i vår bland annat kommer att kunna köpas via Umeå studentkår. Det exakta priset är inte satt, men på Umeå studentkår säger man att priset kommer hamna långt under priset i handeln. Däremot finns inte Umeå universitet med som samarbetspartner, vilket Kenneth Gruffman tycker är tråkigt.
– Det hade känts stimulerande att se att universitetet ville satsa på detta. Det här är en jättebra hjälm som är både snygg och säker. Jag tycker Umeå universitet skulle kunna jobba fram en lösning så att studenterna kan erbjudas en hjälm till ett bra pris. Man kan inte längre säga att det handlar om pengar, utan det handlar enbart om engagemang.

Text och foto:
Anders Samuelsson