Med anledning av mordet på Ålidhem hölls på torsdagen en samling för att närma sig frågor om sorg och vad som händer med oss när någon oväntat går bort.

I lördags hittades en student mördad i en studentkorridor på Pedagoggränd på Ålidhem. Igår hölls en samling för studenter i UB med anledning av det inträffade. Studenterna som deltog  fick veta mer om de reaktioner som är vanliga i samband med sorg, och om de möjligheter till stöd som Studenthälsan och Kyrkan på campus erbjuder.

Att ses i grupp och höra andra prata om sin sorg kan vara ett första steg att närma sig sina egna känslor.
– Det kan vara ett sätt att komma över rädslan om vad som händer ifall man börjar glänta på dörren. Även om vår väg genom sorgen ser olika ut, så kan det att få dela och lyssna på varandras berättelser vara läkande i sig, säger Susanne Dahl.

Att låta sorgen ta plats menar båda är nödvändigt för att kunna gå vidare. För den som har sorg men inte tillåter sig att känna den, är det inte ovanligt med kroppsliga symptom, som till exempel trötthet.
– Man kan tappa matlusten, få svårt att koncentrera sig och svårt att sova, säger Margareta Hultman.

Och även om alla har olika sätt att sörja, är studierna i sig inte ett sätt att bearbeta sorg, påpekar Margareta Hultman. För den enskilda studenten kan det upplevas frustrerande att behöva ta paus från plugget och bli klar senare än tänkt, men ibland kan det vara just en sådan insats som gör att det i långa loppet känns bättre.
– Sorg som inte får finnas tar energi, då man hela tiden håller emot. Någon har sagt att de tårar vi inte gråter med våra ögon kommer andra organ att gråta.

För Studenthälsan och Kyrkan på campus är det viktigt att finnas just här – mitt i det som studenterna kallar sin vardag.
– Universitetet är en plats där alla befinner sig för att prestera på olika sätt, men parallellt med det fortgår livet. Vi är också människor, säger Margareta Hultman.

Sofie Gisslén

Länkar:
Studenthälsan
Kyrkan på campus