Vänsterstudenterna backade något men blir ändå fortsatt största parti – tätt följt av Moderat student. Årets kårval inom Umeå studentkår är nu avgjort.

Fem listor (kårpartier) deltog i årets kårval, där 573 medlemmar av Umeå studentkårs totalt 4110 röstberättigade valde att delta. Det innebär ett valdeltagande på knappt 14 procent, en liten uppgång (0,7 procentenheter) jämfört med kårvalet ifjol.

Vänsterstudenterna har under flera år varit störst i kårvalet och blir så även i årets val, med 36 procent av rösterna, vilket ger 11 av kårfullmäktiges totalt 31 mandat. Vänsterstudenterna minskar dock ett mandat jämfört med i fjol.

Årets stora vinnare är Moderat student, som med 33 procent av rösterna ökar med 4 mandat till totalt 10. Noteras kan också att kårpartiet Liberalerna, som i förra året knep 2 mandat i fullmäktige, inte ställde upp i årets val.

Valresultatet i sin helhet sammanfattas här nedanför.