En klar majoritet tränar tre gånger i veckan eller mer. Schablonbilden av flitigt tränande studenter får starkt stöd i Vertex enkätundersökning.

Hur ofta och var tränar du? Och på vilket sätt? Vertex delade i höstas ut enkäter till 100 slumpvis utvalda studenter på campus för att få en klarare bild av studenternas träningsvanor. Enkäten delades ut i MIT-huset, Naturvetarhuset, Samhällsvetarhuset, Humanisthuset, Vårdvetarhuset och Beteendevetarhuset.

De allra flesta av de 100 svarande håller gärna igång kroppen. På frågan hur ofta de tränar en vanlig vecka – där träning preciseras som ”fysisk aktivitet efter ombyte till träningskläder och med dusch efteråt” – svarar en klar majoritet, 92 studenter, att de tränar minst en gång i veckan.

Mer än hälften, 52 studenter, tränar tre gånger i veckan eller mer – och av dem är 15 av studenter riktigt flitiga med fem eller fler träningstillfällen en vanlig vecka. Bara 8 uppger att de aldrig tränar.

Var tränar man då? Väder och vind påverkar naturligtvis och de allra flesta, 59 svarande, tränar främst inomhus, medan 16 oftast håller igång utomhus. Resten tränar ungefär lika ofta inne och ute.

Sen kan man ju hålla igång kroppen även utan att byta om och duscha. Då handlar det om så kallad vardagsmotion, som att gå ut med hunden, promenera eller cykla till universitetet och liknande. Även här är aktivitetsnivån hög bland de svarande: 83 uppger att de ”vardagsmotionerar” mer än fyra gånger i veckan. 5 svarar att de aldrig gör det.

Vid sammanställningen (se pdf här nedanför) visar det sig att 61 av de svarande är kvinnor, vilket exakt motsvarar andelen kvinnor, totalt sett, på grundutbildningarna vid Umeå universitet. Men eftersom urvalet är begränsat ska resultatet ses som en temperaturtagning snarare än som ett statistiskt säkerställt resultat.

Studenters träningsvanor – enkätresultat

Mats Pääkkölä
Bertil Janson