Mathias Norqvist är en av de umeådoktorander som bidrar när Matematikbiennalen drar igång mot slutet av veckan. Hela campus lär surra av matematiska resonemang.

Umeå är i år Europas kulturhuvudstad, tillsammans med Riga, och när Umeå universitet står som värd för Matematikbiennalen är temat givet:  matematik i kulturens tecken. Under biennalen, som hålls den 6-7 februari, presenteras aktuell forskning parallellt med föreläsningar och workshops. Förutom matematiklärare från hela landet deltar även grundutbildningsstudenter och doktorander från Umeå under biennalen – med allt ifrån att vara salsvärdar till att hålla föreläsningar.

CATARINA RUDÄLV i arrangörsgruppen berättar att Matematikbiennalen hålls vartannat år vid större lärosäten som har förutsättningarna för värdskap. Att evenemanget hålls på campus i Umeå är praktiskt, tycker hon, eftersom all teknik finns tillgänglig, ljudisolering och så vidare. Och så finns mysighetsfaktorn med ett samlat campus. Den tillfälliga utbyggnaden utanför Universum fungerar som evenemangstält där deltagarna bland annat kommer att serveras lunch och middag.
– Vi vill visa upp vårt fina campus, förklarar Catarina Rudälv.

Mathias Norqvist.
Mathias Norqvist.

MATHIAS NORQVIST, doktorand vid institutionen för matematik och matematisk statistik, ska hålla en föreläsning om resultaten i forskningsprojektet Learning by imitative and creative reasoning, där olika typer av matematiska resonemang och deras inverkan på lärande undersöks. Mathias är lärare i botten och uppskattar möjligheten till dialog med andra lärare, något som inte ges alltför ofta.
– Att vara med och påverka lärarnas vardag känns viktigt, säger han.

Jan Olosson.
Jan Olsson.

JAN OLSSON, doktorand vid naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, ska bland annat hålla en föreläsning om kreativa matematiska resonemang i samband med uppgiftslösning med stöd av GeoGebra. Han ska också vara salsvärd och vill själv få tid att hinna lyssna på några föreläsningar. Han beskriver biennalen som inspirerande och ser fram emot att träffa trevligt folk.

 ANNELIE MARKGREN