Välkomstmässan den 22 januari markerar att vårterminen kör igång på allvar. I år hålls mässan i Universumhuset.

Välkomstmässan på hösten arrangeras av Umeå universitet, medan vårmässan arrangeras av Umeå studentkår. I stort handlar båda arrangemangen om samma sak, nämligen att skapa kontaktytor mellan nya och ”gamla” studenter och Umeås företag, myndigheter och föreningslivet i stan.

Tidigare har vårens Välkomstmässor hållits i Lindellhallen, men i år är det Universumhuset som gäller. Mässan pågår kl. 10–14.30. Under lunchen blir det uppträdande på övre plan.

Ett återkommande inslag på Välkomstmässan är utlottningen av cykelhjälmar, som är ett projekt Umeå studentkår drivit tillsammans med Akut- och katastrofmedicinskt centrum sedan 2013. Under mässan kommer cykelhjälmsexperten Kenneth Gruffman att lotta ut ett 50-tal hjälmar, som vinnarna dessutom får ordentligt inställda. Blinklampor och reflexer kommer också att delas ut, samtidigt som det går att ställa frågor om trafiksäkerhet.

Bertil Janson