Studentens mardrömsdygn i cellen, i väntan på utvisning, årsmötesvalet som ångrades och julfirandet på campus. Det är något av innehållet i nya numret av Vertex.

Vertex nr 6-2018.

Ellen Söderbergs resa till Israel slutade redan på flygplatsen. Vad som hände sen har inte varit helt lätt att hantera efter hemkomsten till Umeå, men kampviljan finns kvar.

Utrikespolitiska föreningen, UPF, har också tampats med snabba förändringar och oväntade kast, då årsmötet först valde en student som är aktiv i SD till en styrelsepost. Men det valet ”ångrades” ganska snabbt och gjordes om.

Julfirandet på campus, en inblick i de snabba kasten över en första termin för en ny student och ett antal slumpmässiga möten är annat du kan läsa om i Vertex nr 6-2018, som delas ut i studentbostadsområden under helgen och utkommer med posten den 26 november.

Då finns nya numret även i Vertex tidningsställ på campus.

Bertil Janson