De flesta nyttjar dem – studentrabatterna. Samtidigt uppger nästan hälften av de 100 studenter i Umeå som besvarat Vertex enkät att de inte är nöjda med de rabatter de får som studenter.

100 umeåstudenter i enkät om studentrabatter.
100 umeåstudenter i enkät om student-rabatter.

Vertex delade i april ut enkäter med frågor om studentrabatter till 100 slumpvis utvalda studenter i olika hus på campus. På grund av det relativt begränsade urvalet ska resultatet ses som en fingervisning snarare än ett statistiskt säkerställt material.

58 av studenterna säger att de använt sig av studentrabatter den senaste månaden. De flesta, 33 studenter, uppger att de främst använder sig av rabatterna när det gäller träningskort. Resor, mat och fika och telefonabonnemang är också vanliga rabattområden.

55 av studenterna i undersökningen uppger att de är nöjda med de rabatter de erbjuds i egenskap av studenter, medan 45 inte är nöjda.

De allra flesta har både Mecenat- och Studentkortet (78 respektive 67 studenter), medan 21 studenter uppger att de inte har något av rabattkorten.

Samtliga svar från enkäten finns här (pdf).

Bertil Janson

Läs mer om studentrabatter i bilagan Rabatter
i Vertex nr 5-2015, som utkommer den 22 maj.