Det ser ut som att köerna till universitetets mikrovågsugnar kan bli kortare under våren. Microvågsugnsfrämjandets uppror för fler mikrovågsugnar har nämligen gett resultat.

I oktober berättade Vertex om studentgänget som tröttnat på de långa köerna till universitetets mikrovågsugnar och därför startat Facebookgruppen Microvågsugnsfrämjandet Umeå Universitet. Under hösten har de förhandlat med universitetets lokalförsörjningsenhet om att åtgärda bristen på ugnar och nu har deras initiativ gett resultat.

Mats Johansson på Lokalförsörjningsenheten berättar att arbetet med att få fram nya mikrovågsugnar är på gång. Det är ännu inte klart hur många nya ugnar som ska tillkomma eller var de ska placeras, men hittills har man kompletterat med fler ugnar i KBC och Universum.
– Vi har en förhoppning att uppgraderingen av antalet mikrovågsugnar i lunchrummen ska vara klar under februari, säger Mats Johansson.

Läs mer i Vertex nr 1-2017.

Lina Kamsten
Foto: Malin Rosendal