Utrikespolitiska föreningen anordnar under våren flera föreläsningar med fokus på miljön och klimatet. Det är en uppladdning inför WHOLE EARTH?, ett projekt som UPF hoppas ska leva vidare även efter det sista evenemanget i samband med en internationell fotoutställning den 18 september.

Två föreläsningar har redan varit, men under våren kommer UPF att anordna flertalet föreläsningar med möjlighet att diskutera miljön och klimatet ur olika aspekter med väl insatta forskare och föreläsare. Marcus Anderbrant pluggar freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet och är med i projektgruppen.
– Vi är ungefär 20-30 stycken som jobbar med projektet och vi har hållit på sedan i november december, berättar han. Än så länge har responsen bara varit positiv, vilket är väldigt roligt.

Föreläsningarna är öppna för alla och Marcus förklarar att det är viktigt att de är inspirerande och motiverande och inte dystra. Arbetet med Whole Earth? i Umeå kallar han ett lokalt initiativ till ett globalt projekt och föreläsningarna under våren är en uppladdning för konferensen i höst.
Whole Earth?  har sina rötter i Hard Rain-projektet och är ett internationellt arbete som vill sprida miljötänk och idéer om hållbar utveckling hos unga. En del av arbetet är en fotoutställning som kommer visas på runt 200 universitet världen över och där Umeå är först ut i Sverige, förklarar Marcus. Det är i samband med den utställningen i Aula Nordica som konferensen förWhole Earth?  kommer vara i höst.

Målet med arbetet och föreläsningarna är att bredda tänket hos framförallt studerande och få människor att tänka på vad man själv kan göra i den situation i livet man befinner sig.
– Vi utgår från att lösningar finns, de måste bara komma fram, menar Marcus.
Själv engagerar han sig för att han tycker det är en nödvändighet.
– Om vi inte räddar klimatet så kan vi inte rädda oss själva, säger han.

Gruppen som arbetar med planeringen är redan ganska stor, men det finns rum för fler. För intresserade är det bara att höra av sig.
– Vill man veta mer tycker jag att man ska besöka UPF:s hemsida och vår facebook. Vill man engagera sig mer kan man även komma på våra möten, säger Marcus.

Text och foto:
Louise Gustavsson