Svårigheten att få sin examen snabbare gjorde Johan Holmquist ”förbannad och less på Umeå universitet och lärarutbildningarna”. Men förändringar är nu på gång.

Utbildade lärare fortsätter att vara eftertraktade på arbetsmarknaden. För den som siktar mot lärarexamen och redan läst vid universitetet finns möjligheten att bli klar snabbare – men med vissa begränsningar. För att bli antagen till  KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, måste studenten ha läst minst 120 högskolepoäng inom ett ämne.

KPU:n består av 90 högskolepoäng och kan antingen genomföras i förhöjd studietakt i ett år eller på halvfart i tre.

Johan Holmquist, som hade hört talas om möjligheten till förhöjd studietakt, flyttade till Umeå för att kunna bli färdig lärare snabbare. När han förstod att alternativet att få läsa KPU i förhöjd studietakt inte var möjligt för hans del, blev han först förvånad och sedan ”förbannad”.

Frustrationen tog han bland annat ut genom ett inlägg på Klotterplanket på vertex.nu. 
– Jag vill bara bli klar med min lärarutbildning och komma tillbaka och jobba i skolan igen. Alternativet att läsa tre år till på distans känns inte så kul, säger Johan Holmquist till Vertex.
Anledningen till att han inte kan antas till den KPU som går i förhöjd studietakt är att hans ämnesstudier saknar ett kandidatarbete.

Men förändringar är på gång, enligt Maria Löfgren, rektor vid Lärarhögskolan, och till 2019 är målet att en helfartsvariant av KPU ska ha inrättats. Dessutom pågår just nu en utredning för att se över möjligheterna att förändra behörighetskraven.

Läs hela artikeln i Vertex nr 2-2018.

Text och foto:
Sofie Gisslén