Lärarstudenter i Umeå saknar tydliga kontaktpersoner att vända sig till när de har problem eller frågor kring utbildningen. Den kritiken framkom i en extern utvärdering av Lärarhögskolan ifjol. Nu pågår arbetet med att åtgärda bristerna.

Utvärderingen var klar i maj 2019 och innehöll rätt saftig kritik mot organiseringen av lärarutbildningen. Framförallt kritiserades att det inte finns en tydlig ansvarig institution och kontaktperson för respektive program.

Aurora Chevlin, studentombud på Umepedagogerna, lärarstudenternas sektion inom Umeå studentkår, känner igen problematiken. Hon tycker att bristen på tydliga kontaktpersoner ger sämre kvalitet på studenternas studiegång.
– Det skapar luckor och förvirring, säger hon.

Just nu utarbetar en arbetsgrupp förslag kring just detta och andra kvalitetsfrämjande åtgärder inom Lärarhögskolan.

Läs mer i Vertex nr 2-2020, som utkommer den 23 mars.

Bertil Janson
Foto: Shakhawat Rafi