Ska toaletterna på universitetsområdet vara uppdelade mellan kvinnor och män på det gamla vanliga sättet? Eller är könsneutrala toaletter en bättre lösning? Frågan ska nu diskuteras vidare.

I höstas delade Umeå studentkår ut minutenkäter i Lindellhallen för att få en fingervisning om studenters syn på hur inkluderande universitetet är mot hbtq-personer. En av de vanligaste svarskommentarerna rörde de könsbestämda toaletterna på campus.

Anton Sandin, ansvarig för arbetsmiljö och lika villkor vid Umeå studentkår, lyfte frågan om könsneutrala toaletter i Rådet för lika villkor på universitetet. Där var åsikterna delade.
– Vissa tyckte det var en bra idé. Men det kom också motargument, till exempel kan det finnas religiösa och hygieniska skäl och trygghetsskäl.

Umeå studentkår ska nu kontakta Lokalförsörjningen vid universitetet och se hur frågan kan tas vidare.

Läs hela artikeln i Vertex nr 2-2017.

Anders Samuelsson