Har man författarambitioner och vill ge ut en bok så måste man inte flirta med familjen Bonnier. Man kan finansiera projektet som Lovisa Dahlqvist också, genom crowdfunding.

Till ljudet av fågelsång och på bar asfalt är det en fröjd att traska till Stadsbiblioteket denna soliga aprildag. Det är som vanligt en bred samling människor inne i biblioteket, allt från skrikande barn till pensionärer med rullator. Men vi hittar ett bord längs Rådhusesplanaden där vi kan sitta ostörda.

LOVISA DAHLQVIST tycker om text och att få hålla i en bok med händerna i kontrast till dagens läsplattor. Hon har skrivit en del i sitt liv som hon aldrig delat, men genom den bok hon nu varit med att leda arbetet med når hon ut till andra. Efter att ha fotograferat toalettklotter samlades Lovisa, klasskamraten Emma Asplund och sex skribenter för en kreativ kväll där de funderade kring klottret. Och resultatet är själva boktexten.
– Vi vill väcka reflektion, förklarar Lovisa. En önskan hon har är att läsarna ska se på klotter med nya ögon i fortsättningen, och kanske tänka ut ett eget.

VARFÖR MAN VÄLJER att analysera just toalettklotter kan man fråga sig. Lovisa menar att toalettklotter är intressant därför att det inte bara innehåller könsord. Ofta är det mer utförligt skrivet än så.
– Det kan vara dikter, poesi och politiska åsikter, tankar om Gud, förklarar hon. Ett exempel hon ger är citatet ”adults with imaginary friends are stupid”. Är det bara en rad av ord eller hade det en innebörd för den som skrev det? Vad kommer tanken ifrån, är det från en låt? Och vad innebär en låtsaskompis för en vuxen människa?

INGA TANKAR PÅ ATT kontakta bokförlag fanns när det blev allvar av bokplanerna. Lovisa berättar att hon och Emma främst sökte efter stipendier för att finansiera boktryckningen. Utan förläggare når de en betydligt blygsammare publik, men de är istället fria och självständiga. Det är konkurrens på marknaden och ett för ofta uttalat ”nej” från för många förlag kan göra att gnistan förloras och det vill de inte. Crowdfunding – gräsrotsfinansiering på svenska – innebär att det är allmänheten som stödjer olika projekt ekonomiskt. I det här fallet genom att köpa boken som säljs april månad. Lovisa har inga andra bokprojekt i tankarna men är öppen för framtiden.

VI SKILJS ÅT, men för Lovisa är  marknadsföringskarusellen inte över. Lokala tidningar och Umeå studentradio är några av de kanaler som används. Och så planeras en releasefest.
– Om jag verkligen vill någonting så går det undan, säger hon, och förklarar att det är så hon fungerar.

ANNELIE MARKGREN
FOTO: REBECKA GUSTAFSON