Dags att styra upp lekstugan, avpolitisera kåren eller utveckla Umeå som studentstad? Det är några av de frågor som Umeå studentkårs kårval i förlängningen handlar om.

I Umeå studentkårs kårval, som nyligen startat och pågår fram till den 4 maj, kan alla kårmedlemmar rösta på fyra partier, även kallade kårlistor. Valresultatet avgör hur de totalt 31 mandaten i Umeå studentkårs fullmäktige ska fördelas under läsåret 2017/2018, och även hur nästa kårstyrelse ska se ut. Nya styrelsen tillträder den 1 juli 2017.

De fyra som ställer upp i året kårval är Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ, Kvarkens Kamrater Moderat Student och Studentpartiet Socialdemokraterna. Vertex frågade partiernas gruppledare vilka frågor de tycker är viktigast och hur de vill jobba med dem. Här är deras svar.

Läs mer om kårvalet i Vertex nr 4-2017,
som utkommer den 28 april.

 

Lars-Erik Utberg, gruppledare.

ARBETARPARTIETS
STUDENTFACKLIGA ALTERNATIV:
Vilken är er viktigaste fråga?
– Demokratisera kåren! Umeå Studentkår har blivit alltmer av en lekstuga för blivande karriärpolitiker. Valfusk, jäv, försök att mörklägga miljonförluster i Kårhuset (Corona) och andra skandaler har avlöst varandra de senaste åren. Samtidigt har de styrande minskat antalet fullmäktigemöten dit alla kårmedlemmar är välkomna. Istället har olika informella träffar, bl a luncher kårbyråkrater emellan, vuxit fram.
Hur ska ni jobba med den?
– Vi ska driva på för att kåren ska skifta fokus från ogenomtänkta prestigesatsningar till ett mer renodlat studentfackligt arbete. Detta bl a genom att involvera kårmedlemmar och andra studenter i en kampanj för fler lärarledda timmar i grundutbildningen.

Erik Vikström, gruppledare.

STUDENTPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA:
Vilken är er viktigaste fråga?
– Vi vill utveckla Umeå som studentstad. Det handlar bland annat om mera samarbeten mellan olika studentföreningar, fler evenemang för studentlivet samt att kåren samarbetar mer med Umeås övriga föreningsliv. Det är också viktigt att studentkåren är med på den kommunpolitiska bollen och följer upp de beslut som tas. Vi kommer exempelvis arbeta med kollektivtrafiken, som vi vet kan bli ännu bättre!
Hur ska ni jobba med den?
– Vi vill samarbeta med universitetet, kommunen och föreningslivet för att utveckla Umeå till den bästa studentstaden. Vi har under året bl.a. fått igenom att man inte förlorar kötid hos Bostaden när man tar ett korridorsrum. Det har vi gjort för att vi vill att det ska bli lättare för studenter att hitta bostad i Umeå. Vi har också upprättat ett samverkansråd med kommunen som vi vill utveckla under kommande år. Får vi fortsatt förtroende att företräda Umeås studenter efter valet kommer vi att kunna fortsätta det arbetet.

Andreas Fällström, gruppledare.

MODERAT STUDENT:
Vilken är er viktigaste fråga?
– Avpolitisering! Umeå Studentkår ska alltid tillvarata studenternas intressen och inte blivande karriärpolitikers! Kåren är till för studenterna, men har på senare år gjort sig alltmer irrelevant: många studenter vet inte vad kåren sysslar med och tycker inte att de får ut något av sitt kårmedlemskap. Vi vill att kåren ska arbeta nära medlemmarna, syssla mindre med partipolitik och avstå från att engagera sig i frågor som är irrelevanta för kårens kärnverksamhet. Andra viktiga frågor är tydligare arbetslivsanknytning, ett billigare matutbud på campus, och att driva på i arbetet för anonymiserade och digitaliserade tentamina.
Hur ska ni jobba med den?
– Vi vill snarast avpolitisera flera av kårens styrdokument, framför allt de etiska riktlinjerna som är genomsyrade av skadlig vänsterpolitik såsom att kåren inte får samarbeta med mejeriföretag eller företag som sysslar med köttproduktion. Identitetspolitiken måste bort från kåren. Vi ska också arbeta för att studenterna får mer information om vad kåren faktiskt gör i deras vardag och att de får insyn i fullmäktiges arbete, exempelvis genom att livesända fullmäktiges sammanträden. Vi kommer alltid att vara en tydlig röst för studenterna i de olika organ där kårens företrädare finns representerade; bland annat ska vi ta upp frågan om hur vi kan få ett billigare lunchutbud genom mer konkurrens, så att GN Caféers monopolställning avskaffas.

Kim Holm, gruppledare.

KVARKENS KAMRATER:
Vilken är er viktigaste fråga?
– Att välja den viktigaste frågan är som att fråga sina föräldrar vilket barn de tycker mest om. Men om vi måste välja så är det att få till en sänkning på studentluncherna på Campus. Rimliga priser kan leda till mindre stress med matlådemeck, snällare för studentekonomin och större social gemenskap.
Hur ska ni jobba med den?
– Att nå målet med sänkta lunchpriser är inget önsketänkande. Hemma i Finland subventionerar staten studentlunchen med ca. 20 kr per måltid. Ett sätt att nå vårt mål är att jobba nära Sveriges Förenade Studentkårer och via dem bilda opinion att påverka regeringen. Bli en kamrat! Stöd Kvarkens Kamrater!

Valenkät och foto:
Anders Samuelsson