Det serveringstillstånd som krävs för att kunna driva nattklubb med alkoholservering och EPP på Kårhuset har inte fått grönt ljus. Det kan dröja ett par månader innan nattklubbens portar öppnas.

I dagsläget finns ingen nattklubbs- och EPP-verksamhet (Efter-plugg-pub) på Umeå studentkårs Kårhuset. Anledningen är att ansökan för serveringstillståndet, vilket är ett krav för att få sälja alkohol, som lämnats in tidigare under terminen inte fått godkänt från Umeå kommun.
Fredrik Gustavsson, kårhuschef på Kårhuset, säger att den skriftliga ansökan skickades in först för några veckor sedan och att processen därför dröjt längre än väntat.
– Den förra kårstyrelsen ansökte aldrig och sedan kom sommaren. Men det är på gång och vi ska avlägga prov för kommunen i mitten av oktober. Processen ska ta 6-8 veckor men det beror på hur mycket som ska prövas. Det finns en del omständigheter som kan göra att det dröjer.
Vilka omständigheter är det?

– Det finns en del saker, som att vi har en dagentreprenör för lunchen och vi får se hur de hanterar det. Mer vill jag inte gå in på.

FRÅN KÅRHUSETS sida kommer man att börja planera nattklubbens utformning först efter serveringstillståndet är i hamn, enligt Fredrik Gustavsson, som samtidigt uppger alla är överens om att det ska bli mer studentvänligt än de tidigare entreprenörerna som drivit lokalen under namnet Corona.
– Vi vill rikta oss till studenter, inte till 18-åringar som inte är studenter.

ANDERS SAMUELSSON