Under sitt första verksamhetsår backade Kårhuset Universum rejält ekonomiskt – förlusten blev drygt 700 000 kronor.

Kårhuset Universums minusresultatet för läsåret 2013/2014 uppgick till 709 480 kronor, vilket både beror på högre kostnader och lägre intäkter än kalkylerat.
– Att vi skulle göra ett minusresultat var inte oväntat, då det blir höga kostnader i början av den här typen av verksamhet. Men det här var ovanligt stort, säger Umeå studentkårs ordförande Wilmer Prentius.

Under hela förra hösten stod Kårhuset fortfarande i startgroparna, då beslut om serveringstillstånd dröjde. I och med detta missade man intäkter som framför allt insparksveckorna skulle ha inbringat. Wilmer Prentius, tycker att det är olyckligt att det tagit så här lång tid för verksamheten att komma igång och riktar en känga mot den kårstyrelse som startade Kårhuset 2013.
– Dåvarande majoriteten (2012/2013) fick visserligen en konkurs i knät när de tog över. Men sedan tog det alldeles för lång tid att få igång en vinstdrivande verksamhet. Vi betalade bland annat hyra för lokaler vi inte nyttjade och det tog hårt ekonomiskt.

Umeå studentkår har drivit Kårhuset via bolaget Kår AB, vilket samägts av kåren och sex sektioner. Kår AB har i sin tur hyrt lokalerna av Kårhusstiftelsen. Bristen på intäkter har gjort att Umeå studentkår tvingats skjuta till 300 000 kronor i ett aktieägartillskott.

En förändring står nu för dörren som ska se till att nuvarande skulder och kommande investeringar inte bekostas av medel avsedda för studentfackligt arbete. De sex sektionerna har fått ett förslag att sälja sina andelar till Kårhusstiftelsen för 10 000 kronor vardera, vilket var den summa de betalade vid uppstarten. Umeå studentkår kommer också att sälja sin andel och få tillbaka de pengar de lånat ut. Detta för att centralisera ägandet under ett och samma tak.

Anders Samuelsson

Läs mer i Vertex nr 8-2014, som distribueras i dagarna och nu finns i Vertex tidningsställ på campus.