Umeå studentkår går vidare mot stora förändringar. Igår röstade kårfullmäktige ja till en förändring av kårens stadgar. Det avgörande beslutet fattas i december.

Som Vertex tidigare berättat kunde gårdagens kårfullmäktige bli första steget mot stora förändringar, då ett första beslut om att ändra kårens stadgar skulle tas. Och så blev det – utan större voteringsdramatik i Hörsal D i Lindellhallen i Samhällsvetarhuset.

Kårfullmäktigemötet den 26 september. Kårordförande Erik Vikström (RIK) i talarstolen.

Rimligt Initiativ för Kåren, RIK, som driver förändringsprocessen efter kårvalsvinsten i våras, hade samtliga 20 fullmäktigeledamöter på plats, medan ”oppositionspartierna” Arbetarpartiet och Vänsterstudenterna (VSF) uppbringade 1 ledamot av totalt 11 möjliga (se mandatfördelningen i faktaruta nedan). Det gjorde att RIK med råge hade två tredjedelars majoritet i fullmäktige och lätt fick igenom förslaget om stadgeförändringarna. 

Nästa fas och helt avgörande för om stadgarna ändras blir kårfullmäktigesammanträdet den 5 december.  Fattas samma beslut av fullmäktige då startar omvandlingen mot en sektionsstyrd kår utan partipolitiskt inflytande. Valet till våren kommer då också att ske på ett helt annorlunda sätt än tidigare.

Läs mer om detaljerna i kårstyrelsens remiss Förslag om revidering av Umeå studentkårs stadgar (pdf).

Bertil Janson
Foto: Johanna Ahnqvist