Umeås tre studentkårer har tappat totalt runt 2 100 medlemmar de två senaste åren. En trend som återfinns i många delar av Sverige och som i värsta fall kan urholka kårernas ställning.

Sedan kårobligatoriet avskaffades den 1 juli 2010 har Umeå studentkår (US), Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) och Umeå medicinska studentkår (UMS) fått se medlemsantalen sjunka.  I oktober 2010, den första terminen med frivilligt kårmedlemskap, hade Umeå studentkårs medlemsantal halverats från 12 000 till runt 6000 medlemmar. Även NTK och UMS tappade många medlemmar efter att det obligatoriska medlemsskapet avskaffades. UMS hade klarat övergången till frivilligt medlemsskap bäst, med en anslutningsgrad på runt 80 procent.
När Vertex undersöker hur medlemsantalen förändrats de två senaste åren visar det sig att den negativa trenden fortsätter för samtliga kårer. US har tappat 13 procent av medlemmarna jämfört med oktober 2010, NTK har minskat 32 procent och UMS 18 procent.

FANNY ERIKSSON, ordförande för Umeå Studentkår, säger att den negativa trenden givetvis är tråkig, men säger att den ska vändas genom att kåren visar upp sig för studenter på ett delvis nytt sätt.
– Vi har tappat drygt tio procent vilket gör det till en allvarlig fråga, säger Fanny Eriksson. Vi måste föra ett kontinuerligt arbete och inte bara värva medlemmar under terminsstarterna. Men vi måste också fånga upp de studenter som inte går på krogen eller deltar i så många studiesociala aktiviteter. Där kan vi bli bättre på att visa att kåren är till även för dem.

NTK ÄR DEN KÅR SOM procentuellt tappat mest sedan 2010. Men jämfört med samma tid förra året klarat sig NTK relativt bra. Det stora raset kom  mellan 2010 och 2011, då en fjärdedel av medlemmarna försvann. NTK:s ordförande Helena Dahlberg säger att de i oktober i  fjol hade strax under 1 800 medlemmar och att de i år är uppe i över 1 700. Detta trots en del datastrul.
– Påminnelserna till de gamla medlemmarna gick inte ut, så där kan vi ha tappat några. Men jag tycker att vi överlag har jobbat bra under terminsstarten.

ANDERS SAMUELSSON

Läs längre artikel om studentkårernas minskande medlemsantal i Vertex nr 8-2012, som distribueras kommande helg och i början av nästa vecka.