Hur ska studenterna komma tillbaka till ”det normala” efter pandemin – och hur ska de då kunna påverka sina studier? Det är två av kärnfrågorna för Victor Johansson, som från och med nästa läsår är ny ordförande för NTK.

Umeå naturvetar- och teknologkår valde under förra veckans fullmäktigemöte ny styrelse från och med den 1 juli 2020. Ny ordförande blir Victor Johansson. Han är 29 år, har läst två år på kandidatprogrammet i datavetenskap och bor på Ålidhem.
Hur känns det att bli ny NTK-ordförande?
– Det känns fantastiskt och jag hoppas att mina kunskaper om universitetet, och dess interna struktur, ska hjälpa mig att redan från dag ett nästa verksamhetsår kunna börja bedriva ett kraftigt påverkansarbete.
Vilka frågor ser du som de viktigaste för NTK:s medlemmar under kommande läsår?
– Jag har två kärnfrågor. Den första är att underlätta studenternas återgång till det normala, denna fråga kommer ganska naturligt av den pandemi som tvingat universitetet att stänga. Den andra är studenternas möjlighet att på bästa sätt ta till sig och kunna påverka sina studier.
Hur vill du arbeta med de frågorna?
– Studenter och deras möjlighet att ta till sig sina studier kommer från mitt nuvarande uppdrag som utbildningsbevakare och mycket i denna frågas arbete kommer att ske i närkontakt med Teknisk- naturvetenskaplig fakultet och ordförande för dess utbildningskommitté. Detta kommer bland annat att ske genom föreläsningar inom studieteknik för naturvetare och teknologer. Vi kommer även jobba nära våra sektioner för att försöka öka antalet representanter till råd och nämnder på institutionsnivå.

Bertil Janson