Ni som slänger ur er negativa kommentarer om skolan, tänk efter innan ni kommenterar lärares situation igen, tycker lärarstudenten Erica Olson.

Erica Olson pluggar till lärare i Umeå.

Av någon anledning har de allra flesta en åsikt om läraryrket. Det kan vara för att alla en gång har gått i skolan och därför kan relatera till området, oavsett om man har bra eller sämre erfarenheter därifrån. Men bara för att man själv gått i skolan betyder det inte att man vet hur situationen i skolan ser ut just nu.

Skolreformer har genomförts och samhället har förändrats. Skolans verksamhet utvecklas hela tiden för att matcha samhällets krav. Media rapporterar ofta om en skola med sjunkande resultat, sämre status och utbrända lärare men missar ofta att rapportera om de många positiva delar som skolan faktiskt också innebär.

Jag börjar bli trött på att försvara mitt yrkesval. Jag är trött på kommentarer som inte gynnar min inställning till yrket. Kommentarer som ”Du är modig som ger dig in i den där världen”. Jag är trött på medias negativa framställning av skolan och läraryrket som smittar ner både folks inställning och yrkets status och jag är trött på att lärares kompetens bagatelliseras som något som vem som helst skulle kunna klara av.

Nej, jag vill hävda att alla inte är lämpade att bli lärare. Många kanske skulle klara av att arbeta som lärare men att göra det bra är en helt annan sak. Läraryrket kräver stor kompetens och stort engagemang för att utföras på ett bra sätt. Och trots medias framställning håller skolan inte på att spåra ur. Motgångar är naturligt vid reformer som ännu inte stabiliserats.

Ni som slänger ur er negativa kommentarer angående skolan, tänk efter innan ni kommenterar lärares situation och yrkesval igen! Om ni istället låter oss göra det vi faktiskt är utbildade till att göra, så kanske framtiden trots allt bjuder på både bättre inställning, högre status och bättre resultat.

Erica Olson

Läs mer om Pedagogernas dag den 6 april
i bilagan Pedagog i Vertex nr 3-2017.