Kostvetarprogrammet och dietistprogrammet har ett nytt utbildningsinslag på gång. De ska samarbeta mer internationellt med utländska studenter via Skype. Ett pilotprojektet har nu dragits igång.

Idén uppkom då programsamordnare på båda programmen inte tyckte att utlandsstudier på masternivå räckte för studenterna. Därför har ett pilotprojekt startat där åtta frivilliga dietiststudenter möter några danska studenter i tre olika grupper i Skype-möten. Syftet är att diskutera utbildning, patientfall, kostbehandling och kommande arbetsliv.

Vertex träffade fem av de åtta dietiststudenter som deltar i projektet: Alexandra Johansson, Emma Eliasson, Kajsa Ernestam, Pauline Österlund, Annifrid Söderlund. För ungefär en månad sedan fick de mejl från sina lärare som frågade vem som var intresserade av att testa att prata engelska med internationella dietiststudenter. ”Det är klart vi ska vara med”, tänkte de.

De danska studenterna har redan Skype-möten som obligatorisk del i utbildningen, vilket ska bli verklighet även för studenterna i Umeå. Det finns dock en mindre bra aspekt i att det snart blir obligatoriskt, tror de.
– Det kanske känns mindre relevant att ha det här obligatoriskt om man inte är intresserad av att arbeta internationellt som dietist, säger Kajsa Ernestam.

Studenterna är väldigt positivt inställda till att det nuvarande pilotprojektet ska bli en del av utbildningen under nästa år.
– Det här kan ge många möjligheter inför framtiden, säger Alexandra Johansson.
– Det är kul att se hur de tänker, för vi tänker så olikt dem, säger Kajsa Ernestam.

Totalt tre möten blir det för dietiststudenterna innan jul. Under våren 2017 planerar programmens samordnare att det nya, obligatoriska inslaget ska dra igång för kostvetarna och om ett år drar dietisterna igång.
– Det är roligt att ha något att se fram emot. Ju mer muntligt vi har och ju mer press vi får, desto bättre är det för oss i utbildningen, säger Pauline Österlund.

Tjejerna som studerar fjärde terminen på dietistprogrammet tycker att de har fantastiska lärare som tagit tag i det här, efter studenterna förfrågan.
– De bryr sig extremt mycket och brinner för vår utbildning. Det här ska ju lyfta fram oss! säger en av dem och de andra håller med .  

De hoppas att internationaliseringen av utbildningarna kommer hållas vid liv länge.  
– Det skulle också vara roligt att utveckla det här vidare, säger Pauline Österlund.

Text och foto:
Greta Hansson Vikström