För tio år sedan nyttjade ett fyrtiotal studenter möjligheten att med kort varsel låna pengar via Umeå studentkår. Under förra året ansökte inte en enda student om detta ”krislån”.

Sedan 70-talet har Umeå studentkår,  via en särskild akutlånefond, erbjudit sina medlemmar att låna upp till 3000 kronor per läsår. De senaste tio åren har kårmedlemmar nyttjat sammanlagt 178 lån. Men läsåret 2013/14 innebar ett trendbrott.
– Förra året var speciellt då vi hade noll låneansökningar, säger studiesocialt ansvarige Cecilia Wagenius. Som jag förstått saken har det aldrig hänt, utan lånet brukar vara ganska populärt.

Son studiesocialt ansvarig är det Cecilia Wagenius som tar emot ansökningarna och avgör om de beviljas eller inte. I ansökan måste det nämligen redogöras för vad pengarna ska användas till.
– I de tidigare ansökningarna har det till exempel funnits anledning att låna på grund av strul med CSN eller när universitetets ersättning för praktik på annan ort har dröjt.

I lånevillkoren står att studenten kan nyttja ett lån per läsår till en ränta på sex procent per år. Lånet ska vara återbetalt inom tre månader. Därefter skickas en påminnelse ut och har pengarna inte inkommit då skickas ärendet vidare till inkasso.

Anders Samuelsson