När Umeå Energi behövde nya infallsvinklar och idéer anställde företaget tio studenter som fick yrkestiteln “innovationsambassadörer”. Uppdrag: att tänka nytt och ungt.

Att ha kreativa workshops med studenter från olika discipliner har varit lärorikt och givande för såväl företaget som deltagarna.
– Hela deras poäng, vad de förväntade sig av oss, var att vi skulle bidra med lite färg. Lite ungt, innovativt tänkande. Komma med lite galna idéer för att bryta strukturer som finns i hur man arbetar i stora företag, säger Joel Bystedt, som studerar till civilingenjör i interaktion och design.

Han och Alicia Strömmer, student på Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, är två av tio studenter som ingick i Umeå Energis första lag av innovations­ambassadörer.

Läs intervjun i Vertex nr 1-2020.

Text och foto:
Vendela Wikström