Det blir ingen comeback för det stora valborgsfirandet på campus i år heller – och om det någonsin återkommer är oklart. Men viss valborgsbaluns kan ändå hittas på campus.

Det publikdragande Valborg på campus kommer att lysa med sin frånvaro även i år. Evenemanget, som mellan 2006 och 2012 samlade Umeåbor, universitetsanställda och studenter på campus, har därmed en ytterst oklar framtid. Efter det lyckade arrangemanget 2012, när uppemot 8 000 personer firade in våren på campus, var det många ögonbryn som höjdes när det inte blev någon fortsättning året därpå.

Dåvarande universitetsdirektör Lars Lustig motiverade beslutet så här.
– Valborg på campus har varit ett väldigt trevligt och uppskattat arrangemang. Det har också inneburit att arrangemanget vuxit de senaste åren med ökade kostnader som följd. Därför har vi beslutat att i år ta en paus och utvärdera på vilket sätt vi ska arbeta med Valborg på campus i fortsättningen, säger Lars Lustig

Det visade sig bli ett mer än ett ettårigt uppehåll. Projektet lades på is även 2014, vilket Jonas Ericson, projektledare hos en av medarrangörerna, Kultur på campus, tyckte var tråkigt.
– Det har förts diskussioner och från vårt håll har vi varit jättesugna och hann komma en bit på väg i våra förberedelser. Men i slutändan handlar det om pengar.
Jonas Ericson trodde dock inte att projektet var skrotat för gott utan skulle återuppstå, eftersom det dragit så mycket folk tidigare år.

Nu står det klart att det inte heller i år blir något valborgsfirande i stor skala på campus. Huruvida det blir något valborgsfirande 2016 eller framåt är i dagsläget mycket oklart. Enligt vad Vertex erfar anser Umeå universitet att de tidigare fått dra ett alltför stort ekonomiskt lass jämfört med medarrangörerna.

Men helt dött verkar det inte bli på campus den 30 april 2015. De som föredrar tunga basgångar framför studentkörer och majbrasor kan hitta glädje på campusområdet. På valborgsmässoafton kommer Brännbollsyran, tillsammans med Lokal, att öppna portarna till Kårhuset Universum, för en kväll med den norsk-svenska DJ-duon Tungevaag & Raaban. Sammanlagt kan 1500 personer släpas in i lokalerna.

Renhornens studentorkester ger sin årliga vårkonsert på just Valborgsmässoafton – två spelningar med gästartisten Andreas Weise i Aula Nordica klockan 14.00 och 17.00.

Anders Samuelsson