Närmare 820 000 kronor per år. Så mycket kommer det kosta Umeå studentkår att driva och renovera Scharinska under de kommande åren. Detta trots att det i ett ursprungligt avtal står att Scharinska ska upplåtas hyresfritt.

Umeå kommun är sedan år 1957 ägare av Scharinska villan. I avtalet från 1962 står det bland annat att Scharinska, i och med överlåtelsen till Umeå kommun, ska vara ett kårhus för studenter vid Umeå universitet, och villan har sedan dess genom olika avtal upplåtits till Umeå studentkår.

I det ursprungliga avtalet står det i paragraf 20: ”Staden upplåter hyresfritt till studentkåren i Umeå till kårhus hela den s.k. Scharinska fastigheten vid Storgatan 65 […] I samråd med staden äger studentkåren disponera fastigheten även för annat ändamål än kårens egen verksamhet.”

Lars Karlsson är fastighetsförvaltare på Umeå kommun. Han har suttit med i möten mellan kommunen och Umeå studentkår och berättar för Vertex att han säger att det varit långa processer, men att parterna till slut var helt överens om avtalet.
– Vi har haft en bra dialog mellan kommun och kårernas samverkansgrupp. Och i slutändan har Linus (Lundström, Umeå studentkårs förra ordförande) accepterat och skrivit under kontraktet.

Wilmer Prentius.
Wilmer Prentius.

Men den verklighet som inleds 2015 är långt från kostnadsfri för Umeå studentkår. När kåren under nästa år tar över driften av Scharinska kostar det 430 000 kronor per år, plus en renoverings­kostnad på 387 679 kronor per år under de kommande 15 åren. Det gör en sammanlagd kostnad på 817 679 kronor per år, eller 68 140 kronor i månaden. Umeå studentkårs ordförande Wilmer Prentius säger att det är ett avtal man inte kan vara helt nöjd med.
– Nja. I det ursprungliga avtalet stod det ju att kommunen skulle upplåta byggnaden hyresfritt åt oss. Genom åren har man omförhandlat och hyrorna har stigit. Så hyresfritt har blivit marknadshyra, vilket är konstigt, säger Wilmer Prentius.

Ulrika Sundin Bonnedahl, jurist på Umeå kommun, säger att frågan är komplicerad och att situationen är annorlunda idag jämfört med tiden för det ursprungliga avtalet.
I det ursprungliga avtalet står att Scharinska ska upplåtas hyresfritt. Varför gäller inte detta?
– Det har aldrig varit någon egentlig hyra utan det är kostnader för drift och underhåll, till exempel el, vatten, städning, reparationer och basunderhåll med mera. Avgiften som Umeå studentkår betalar ska motsvara detta.

 Anders Samuelsson

Läs mer i Vertex nr 1-2014, som börjar distribueras i helgen.