Renoveringarna och ombyggnationerna av Humanisthuset beräknas vara så pass färdiga att det kommer bedrivas undervisning redan från terminsstart.

– Det är sagt att det är besiktning den 29 augusti och jag har inte hört om några ändringar i tid, så vi räknar med det. Hörsalar och lärosalar ska vara klara då, , säger Anna Strömberg, lokalplanerare vid Lokalförsörjningsenheten.

Arbetet med vissa delar av huset kommer fortgå även under september månad.
– Fram till första oktober ska man jobba med södra entrén och cafédelen samt utvändigt arbete. Den officiella invigningen av det nya humanisthuset är den 20 oktober, säger Anna Strömberg.