Psykisk ohälsa är ett växande problem bland unga och många har svårt att få hjälp och lider i tysthet. Umeåstudenten Annesofie Blixt startade Föreningen Tilia för att förändra samhällets syn på psykisk ohälsa.

Annesofie Blixt studerar tredje året på studievägledarprogrammet på Umeå universitet och startade för två år sedan Föreningen Tilia som arbetar förebyggande och stöttande för unga med psykisk ohälsa. Utifrån sina egna erfarenheter av ätstörningar och psykisk ohälsa och många års volontärarbete inom olika stödföreningar hade hon upplevt att många ungdomar föll mellan stolarna och inte fick den hjälp de behövde.

Därför startade hon föreningen Tilia, som försöker fånga upp de ungdomarna som faller mellan stolarna. Föreningens arbete är både förebyggande, opinionsbildande och stödjande. Tilia visar att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa i samhället, men också att nå ut med stöd till dem som är drabbade och förebygga den psykiska ohälsan hos unga, bland annat genom kurser om självkänsla.

Den 3 december startar Tilia i Umeå med en öppen kväll på Hamnmagasinet för dem som vill veta mer.

Emma Thorell Stårsta
Bild: Emelie Fredriksson

Läs mer om Tilia och Annesofie Blixt i Vertex nr 9-2014, som utkommer den 2 december.