Lena Söderholm började plugga 1999. Idag är hon fortfarande student – och högen av inkasserade poäng växer.

Flitens lampa lyser klarast nattetid, eftersom Lena är en utpräglad nattmänniska. Tiden för intervju och foto är trots det bokad till förmiddagen, bilderna måste ju tas i dagsljus i händelse av att vissa av dem ska tas utomhus, och det är en snöig och dunkel dag i slutet av november. Termometern visar - 5°c, men inne i Stadsbiblioteket är det varmt och skönt. Och ljust.

LENA SÖDERHOLM ÄR  full av energi trots tidpunkten och presenterar sina studier via ett registerutdrag. Hon har 498 högskolepoäng i många olika ämnen. Vad sägs om idéhistoria, litteraturvetenskap, populärkultur, svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk och engelska? De flesta kurser är klara men restpoäng finns på några enstaka. Ibland är kurserna lästa parallellt men ofta då över flera terminer.

UTÖVER KURSERNA HAR HON både en akademisk examen från kulturanalysprogrammet och en examen från undersköterskeutbildningen på Komvux. Efter så många års studier kan man tro att denna person börjat ledsna, men icke. Lena skriver under vårterminen på sin C-uppsats i Svenska som andraspråk och läser också kvarvarande del av litteraturvetenskap AB.  Och i anslutning till det vill hon ha en magisterexamen i kulturanalys.
– Jag kör mitt eget race, förklarar hon.

EN DEL STUDENTER KANSKE skulle uppleva att ett mer ”utdraget” läsande skulle sudda ut den klassiska vägen från en tre- fyra- eller femårig akademisk utbildning till heltidstjänst i näringslivet, men Lena bekymrar sig inte över det.
Alla jobb och yrkesvägar, menar hon, kräver ju inte en specifik examen.  Under studiernas gång har hon naturligtvis funderat på yrkesval och vid något tillfälle siktade hon på lärarutbildningen, men slog det sedan ur hågen.

IDAG FINNS ISTÄLLET funderingar på att i framtiden starta eget som kulturkonsult, men hon skulle också gärna se en forskningskarriär.  Och så är hon ju numera också färdigutbildad undersköterska.
För den som undrar om hon inte blivit lite studietrött ändå så är svaret bestämt.
– Näe, svarar hon glatt.

ANNELIE MARKGREN
FOTO: REBECCA GÖRANSSON