– Vi har valt ”Go your own way”, och med det vill vi belysa de olika karriärvägar man kan gå. Det finns studenter som är i slutet på sin utbildning och inte vet hur de kan gå vidare, säger Marit Olsson, projektledare för 20-årsjubilerande Uniaden.

Marit__Uniaden_2
Marit Olsson, projektledare.

I januari firar arbetsmarknadsdagen Uniaden 20 år. Marit Olsson leder projektgruppen och ska, tillsammans med cirka 200 engagerade studenter, skapa nästa upplaga av vad som kommit att bli det största årligt återkommande studentevenemanget på campus.
– Vi kommer att bredda oss på ett annat sätt än tidigare och gå från att bara vara en enda dag till att vidga oss över längre tid. Förutom frukostföreläsningar som redan är igång kommer vi ha en hel temavecka innan Uniaden där vi varje dag erbjuder event i form av inspiration, gästföreläsningar och workshops. Allt är inte helt spikat men vi kommer till exempel att ha en dag som tillägnas Trainee-program, vilket är en väg att gå vidare efter utbildningen.
Är det något mer som är nytt?
–Vi håller på att utveckla en app som ska släppas innan mässan. Exakt hur den kommer att se ut och fungera är inte helt klart än.

Uniaden hålls i Universumhuset den 27 januari. Allt som anordnas i samband med mässa är gratis och först till kvarn-principen gäller vid de olika eventen.
Uniaden ägs och drivs av Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK), Handelshögskolan i Umeå student­förening (HHUS), Umeå systemvetar­förening (UMSYS) och Personalvetar­programmet (PLUM).

Läs mer i Vertex nr 9-2014, som utkommer den 2 december.

Text och foto:
Anders Samuelsson