Studentkårerna har kallat Bostadens försäljning till Heimstaden för ett dråpslag mot studenterna.
– Jag tycker det är jättetråkigt. Det känns som en säkerhet som försvinner, säger en student som bor på Carlshem.

Det var i början av juni som AB Bostaden, Umeås största aktör på hyresmarknaden, beslutade att sälja 1601 av sina lägenheter till det privata bostadsbolaget Heimstaden. I över hälften av dem bor studenter. Syftet är att frigöra kapital för att öka byggtakten av nya bostäder. Lägenheterna säljs för cirka 1,15 miljarder kronor.

Beslutet möttes snabbt av kritik från allmänhet, boende och vissa politiker, dels på grund av att delar av allmännyttan säljs ut till en privat aktör, dels på grund av bristen på transparens.

Folkinitiativet startade i mitten av juni efter att affären blev känd. Syftet är att samla in cirka 9 500 namnunder-skrifter för att få till en folkomröstning om beslutet. Vid Vertex pressläggning hade 4 500 namn samlats in.
– På två timmar gör de den största utförsäljningen av bostäder i Umeå kommuns historia. Det är just den demokratiska processen, att man inte berättat för medborgarna, som vi är kritiska emot, säger en aktiv i Folkinitiativet.

Bernt Andersson, styrelseordförande i AB Bostaden, menar att han lät bli att berätta för allmänheten eftersom det var en känslig affär som kunde skapa onödig oro om den skedde i det offentliga. Han ångrar inte tillvägagångssättet.
– Det andra alternativet hade varit att gå ut och tala om för alla att vi tänker sälja, och då skapa en debatt i alla bestånd, säger Bernt Andersson.

Studentkårerna i Umeå skrev i samband med beslutet i somras en debattartikel i Västerbottens Folkblad. De hävdar att studentbostäderna måste stanna hos Bostaden, eftersom allmännyttan har ett socialt ansvar som ger trygghet.

Kårerna menar också att affären kan leda till sänkt standard på underhåll, högre hyror, och att Heimstadens inkomstkrav på tre gånger hyran kan göra att många studenter inte har råd att bo kvar.

Heimstaden har tidigare fått kritik av studenter i andra delar av landet. I Flogsta, Uppsala, har studenter vittnat om täta hyreshöjningar, slitage och kalla lägenheter. I början av året meddelade Heimstaden att 2000 studentlägenheter i Flogsta eventuellt skulle göras om till vanliga bostäder.

När Vertex pratar med Patrik Hall, Heimstadens vd, garanterar han att inga studentlägenheter i Umeå kommer göras om till vanliga bostäder, eller få chockhöjd hyra. Inkomstkraven innefattar inte heller studenter. Det räcker att visa att man är inskriven och antagen på universitetet.
– Vår klara målsättning är att bibehålla alla de här studentlägenheterna. Det kommer inte ske någonting för de som bor där i dag varken när det gäller hyra eller kontrakt.

AB Bostadens styrelseordförande Bernt Andersson, samt AB Bostadens vd Jerker Eriksson, har efter försäljningen polisanmälts två gånger för brott mot aktiebolagslagen. Även ett flertal överklaganden av kommunfullmäktiges beslut att godkänna AB Bostadens försäljning har gjorts, ett av dem av representanter för Folkinitiativet. Kommunstyrelsen yrkar på att Förvaltningsrätten ska avslå alla överklaganden.

Förvaltningsrätten uppger att beslut i bästa fall kan tas mot slutet av oktober. Det beslutet kan parterna sedan överklaga till nästa instans. Mycket pekar då på att den rättsliga prövningen inte hinner bli klar före den 15 november, vilket enligt Förvaltningsrätten skulle kunna innebära att avtalet om försäljningen kan förfalla. Men än är ärendet alltså långt ifrån färdigbehandlat.

Läs längre artikel i Vertex nr 7-2017
Läs även: AB Bostadens överlåtande till Heimstaden skjuts upp

Vendela Wikström