I Umeå studentkårs val i april står för första gången på länge personer och sektioner i fokus.  – Väldigt mycket nytt planeras, säger Emelié Häger i valberedningen.

Efter 50 år är partiernas epok över när Umeå studentkårs medlemmar i april ska välja nytt styre för Umeå studentkår. Inga traditionella politiska partier ställer upp.

Istället utgår valet från kårens sju sektioner, som alla ska representeras i kårfullmäktige, kårens högsta beslutande organ. Vilka studenter som under nästa läsår kommer att sitta i kårfullmäktige beror på vilka som blivit nominerade till en plats – och i slutänden på vilka av de nominerade som får flest röster under valet i de sju sektionerna den 15–29 april.

Ser du några problem med det nya upplägget?
– Den största utmaningen är att engagera sektionerna eftersom de bidrar väldigt mycket till att engagera sina medlemmar. Jag upplever engagemanget som varierat,  säger Emelié Häger, valberedningens ordförande.

Läs hela artikeln i Vertex nr 2-2019, som utkommer den 18 mars.

Bertil Janson
Foto: Jennifer Sjögren