Bruk och missbruk av alkohol bland studenter i Umeå, praktikplatsen som slutade med en VD-titel och en ”vanlig” students dag på campus i bilder. Läs mer om det och mycket annat i Vertex nr 2-2017.

”Till slut, när beroendet tagit över allting i livet, nådde jag insikten att nej, det här går inte längre”. Det säger en student i Umeå om tagit sig ur ett långvarigt missbruk och som Vertex fått en lång intervju med. Vertex-enkäten bland 100 studenter på campus styrker det som många kanske känner på sig, nämligen att det rätt ofta blir lite för mycket.

Vertex nr 2-2017.

Elin Sehlstedt är en av tusentals studenter som tar sig till campus en vanlig vardag. Vertex hakade på och fångade hennes dag i bilder. Vi har också snackat med civilekonomstudenten Sara Eriksson, vars praktik resulterade i jackpot, typ, eller i alla fall en vd-titel.

Brutal skidåkning, studentrabattshyckleri och riskberedskapen bland studenter är några andra inslag i Vertex nr 2-2017, som börjar distribueras till helgen. De som brukar få tidningen med Posten ska ha den senast den 28 februari. Redan fredag 24 februari ska tidningen kunna hämtas i Vertex tidningsställ på campus.

Bertil Janson