När vi fick veta att SM-veckan hamnade i Umeå kändes det självklart att söka. Det säger Christopher Fladvad, civilingenjörsstudent och ordförande i Umeå rodelklubb.

Det finns tre olika inriktningar inom rodel. Naturrodel, banrodel och sportrodel. Det är i sportrodel som Umeå rodelförening ska arrangera SM under SM-veckan i Umeå 2014. Åkarna ska då ta sig genom en fyra meter bred bana nedför en skidbacke.
– Jag vet inte exakt hur snabbt det går, och det beror mycket på vilken backe man åker i. Men det går inte alls lika snabbt som i en bana.

Christopher Fladvad pluggar till civilingenjör.
Christopher Fladvad pluggar till civilingenjör.

RODEL, OCH FRAMFÖRALLT sportrodel, tillhör kanske inte de allra mest välkända sporterna. Men för Christopher Fladvad är det en sport som funnits inom familjen under lång tid. Hans pappa var under sin ungdom aktiv rodelåkare i Saltsjöbadens rodelklubb, men slutade vid tiden för Christophers födsel. När pappan tog upp intresset för några år sedan väcktes idén hos Christopher om att starta upp en rodelklubb i Umeå.

I NOVEMBER 2011 blev idén verklighet och idag har Umeå rodelklubb, där Christopher är ordförande, tio medlemmar. En siffra som förhoppningsvis kommer stiga.
– I vinter kommer arbetet främst bestå i att fånga upp intresset och få fler att prova på. Innan sm-veckan 2014 hoppas vi ha 50 aktiva i klubben.
Som en del i satsningen på rodel sökte – och fick – Umeå rodelklubb arrangörsrollen under sm-veckan.
– Det är rätt kort om tid till nästa år, men det känns roligt och ett bra sätt för kälksporten att få fäste i Umeå.

CHRISTOPHET DELTOG SJÄLV i rodel-SM 2012, med en sjundeplats som facit. Huruvida han själv kommer ställa upp 2014 står skrivet i stjärnorna.
– Jag hoppas det. Vi kommer vara ett gäng från föreningen som ska delta, men då vi samtidigt är arrangörer kan inte alla anmäla sig.
För att få ställa upp i SM krävs att man är med i en förening som är ansluten till förbundet, samt har tävlingslicens. Christopher säger att Umeå rodelklubb erbjuder ett antal kostnadsfria ”prova på”-tillfällen där intresserade kan få testa att åka.
– Eventuellt kan priset på liftkort tillkomma, beroende på var vi är. Vi har tidigare sökt och fått stöd från förbundet, så nu har vi köpt in tio kälkar.

KLUBBEN HAR INGET uttalat mål om antalet deltagare under SM, men Christopher säger att han hoppas på ett så pass stort intresse att det blir fråga om kvaltävlingar. Han poängterar att antalet deltagare mycket beror på plats och bana. Än är ingen sm-backe utsedd, men nyligen besökte förbundet Umeå för att titta på olika platsalternativ. I dagsläget har de en bana på Bräntbergets baksida och Christopher hoppas att studenter kommer för att prova rodelåkning.
– Studenter är en stor och intressant målgrupp. Förhoppningen är att redan i år kunna arrangera ett studentmästerskap i rodel. Det skulle vara kul och även vara bra för oss att ha ett arrangemang innan 2014.

ANDERS SAMUELSSON
FOTO: FRIDA BRÄNNLUND