Forskning som lärs ut fel och styrs av en ogenomtänkt forskningspolitik. Det är ämnet för ett seminarium baserat på frustration.

Den 27 mars bjuder Humlab in till ett seminarium med Stefan Svallfors, med anledning hans bok Kunskapens människa. Boken handlar om Svallfors frustration över ett allt sämre forskningsklimat. Redan vägen in i forskningsvärlden är kantad av dåliga förutsättningar.
– Forskningen lärs ut som en uppsättning regler, som en kokbok, men forskarna jobbar sällan som det står i reglerna, menar Stefan Svallfors.

FORSKARUTBILDNINGEN har mer eller mindre alltid varit som den är och Stefan Svallfors tror inte att den kommer ändras nämnvärt. En annan, betydligt nyare trend, tror han däremot är snabbt övergående.
– Fokus har antingen legat på den enskilde forskaren eller på gigantiska projekt. Det är som en pendel som slår snabbt åt sidorna utan att stanna mittemellan. Det är svårt att komma åt den här teamkänslan som är själva grundbulten i forskningen.

EFTER NÄSTAN TJUGO ÅR som forskare är han övertygad om att det är just mindre grupper som är de mest effektiva för bra forskning. En forskningsgrupp som får plats kring ett konferensbord är lagom. Då kan man interagera med varandra och låta kreativiteten växa. Visserligen finns det flera bra exempel på projekt som har den storleken, men i det stora hela sker forskningen i projekt anpassade för ett helt universitet.
– Tanken att universiteten ska konkurrera med varandra är orimlig. Konkurrens är nödvändig för forskningen, men det ska läggas på rätt nivå. Det optimala vore med mindre forskargrupper som konkurrerar mot varandra.

TROTS ALLT TROR HAN att det kommer att ljusna för forskningen. Han hoppas på att fler forskare blir medvetna om sin egen arbetsmiljö.
– En viktig sak är att forskarna måste prata mer om vad vi gör. Vi får inte förstöra verksamheten, organisera fel eller vara taskiga mot varandra. Vi måste slå vakt om de goda miljöer som redan finns.
Seminariet hålls i Humlab, under UB i Samhällsvetarhuset, onsdag den 27 mars kl. 13.15–15.00.

PATRIK ISACSSON