Forskare från 30 olika länder kommer att medverka under årets KBC-dagar den 13–14 november. Detta ska inbjuda till utökade samarbeten samt ge forskarna en chans att visa upp sina resultat.

För femte året anordnas KBC-dagarna på Umeå universitet. KBC (Kemiskt Biologiskt Centrum) är en forskningsenhet som spänner över sex institutioner och två enheter vid Umeå universitet och Svenska lantbruksuniversitetet. Eva-Maria Diehl, informatör vid Fysiologisk botanik, säger att det är stort intresse för KBC-dagarna och att det väntas komma mellan 230 och 250 deltagare.
– De flesta är forskare. Det brukar inte komma så många studenter, säger Eva-Maria Diehl. Kanske känner de att de är för långt från forskarvärlden, men de är absolut välkomna. Mastersstudenter brukar komma och det innebär en möjlighet att prata med forskare på ett lättsamt sätt och ställa frågor.

EVA-MARIA DIEHL MENAR att det inom forskarvärlden brukar vara vanligt med konkurrens mellan forskarna om vem som är först med en upptäckt.
– Här på Umeå universitet visar vi med KBC-dagarna att vi gärna samarbetar över gränserna och vill främja infrastrukturer. Det kan till exempel vara utrustning som två forskare från olika institutioner kan dela på, och köpa in gemensamt. Detta gynnar även studenterna som får tillgång till state of the art-utrustning i sin utbildning.

UNDER DAGARNA KOMMER ”midterm students”, det vill säga doktorander som kommit halvvägs in i sin forskning, få möjlighet att presentera sina resultat för de inbjudna forskarna.
– De här dagarna handlar om att folk ska prata med varandra. Under luncher och fikaraster kan det vara två forskare som diskuterar en idé som kan leda till ett nytt projekt, s­äger Eva-Maria Diehl.

ANDERS SAMUELSSON