Nästa steg i samhällets digitalisering – och den utveckling under 20 år som fört oss fram till läget idag. Det är lite av temat när institutionen för Informatik firar 20 år på fredag.

Vid institutionen för Informatik, som den 14 november firar 20-årsjubileum i Ljusgården i MIT-huset, arbetar forskare och studenter med en av de största samhällsomvandlande förändringarna i modern tid: digitaliseringen och datorernas insteg i arbetsliv och människors vardag.

– Den snabba samhällsutvecklingen som följt av digitaliseringen har avspeglats i vårt växande utbildningsutbud. Vi har gått från ett utbildningsprogram år 1994 till totalt fem program idag inkluderat tre grundutbildningsprogram och två program på avancerad nivå. I höst har vi också rekryterat fyra nya doktorander, alla med fokus på samhällets digitalisering, säger professor Mikael Wiberg, prefekt för Informatik.

Under Informatiks 20-årsjubileum, som startar kl. 09.30, ges en återblick på institutionens forskning, utbildning och samverkan med övriga samhället. Ämnets utveckling och samhällets digitalisering diskuteras tillsammans med tidigare anställda, studenter, lärare, professorer och alumner. Utställning, jubileumsbok och näst steg i samhällets digitalisering är andra inslag under jubileumsdagen.

Se hela programmet här [pdf].