Antalet studenter som söker hjälp för psykisk ohälsa hos Studenthälsan i Umeå har ökat de senaste åren. I Vertex nr 1-2017 berättar tre studenter om sina svåraste stunder.

Ungefär en fjärdedel av de 1 300 studenter som sökte Studenthälsan under 2016 har sökt för psykisk ohälsa. Antalet studenter som söker hjälp för detta har ökat med ungefär fem procent sedan 2013.

Exakt vad ökningen beror på har Studenthälsan svårt att veta säkert.
– Studenter pluggar på universitet för att få jobb och konkurrensen är stor ute i arbetslivet. Det finns också en prestationskultur som många gånger är ohälsosam. Prestationshets har ju alltid funnits, men ibland brister det också i livsstilen hos studenter, då kan det tippa över och kännas tungt, säger Anita Karlsson på Studenthälsan.
Vad har du för tips till studenter som mår dåligt?
– Det låter kanske enkelt, men försök hitta något så när bra och fungerande rutiner för mat, sömn och motion. Planera studietiden – men även fritid och återhämtning är viktig.

Vertex har pratat med tre studenter som vill berätta om sina erfarenheter för att bryta tystnaden kring sjukdomarna som det sällan pratas öppry om. Namnen är påhittade, inte historierna om Simon, som grät hela sin födelsedag, Anna som kunde inte äta ett äpple utan att få panik och Sofia, som har långa depressioner.

Läs deras berättelser i Vertex nr 1-2017,
som utkommer den 27 januari.

Text och foto:
Greta Hansson Vikström

FÖR DIG SOM VILL HA HJÄLP:

Samlad information med olika kontaktvägar och telefonnummer för dig som vill söka hjälp finns på Umeå kommuns hemsida:
www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/psykiskohalsa

Studenthälsan vid Umeå universitet:
www.student.umu.se/studenthalsan