– Det här har stor potential och är för studenterna ett mycket mer naturligt sätt att skriva. Det säger studierektor Mattias Derlén om att studenter på juristprogrammet i höst får möjlighet att skriva en tentamen digitalt.

Digitala_tentorI våras erbjöds studenter vid läkar-programmet att, som första studentgrupp vid Umeå universitet, skriva en salstenta digitalt. Detta gjordes med hjälp av dator och för att säkerställa att ingen fuskade användes en särskild programvara som stänger datorns övriga program och funktioner och gör det på så sätt omöjligt att exempelvis söka på internet efter information.

Nu är det bestämt att projektet får en fortsättning. I mitten av denna termin kommer förstaårsstudenter på juristprogrammet få erbjudande om att skriva på digital väg. Mattias Derlén, studierektor på juridiska institutionen, säger att initiativet inledningsvis kom från studenthåll.
– Vi hade själva givetvis följt utvecklingen, särskilt i Lund där juridiska fakulteten prövat det. Men det var juridiska föreningen som tog upp det med oss och visade sitt intresse för digitala tentor. Därefter tog vi upp och diskuterade det med vår fakultet och nu ska vi testa.
Vilka fördelar ser du med den digitala tentan jämfört med den traditionella skrivningen?
– Dels handlar det om att studenterna får använda sig av samma verktyg som de är vana vid, och som de använder på kurser i övrigt. När man lämnar in uppgifter är de skrivna på dator, inte med papper och penna. Dessutom är det lättare för lärarna att läsa och det blir mindre administration och mindre pappersarbete för skrivvakterna.
Finns det några nackdelar?
– Problemen kommer om man skulle införa det på hela universitet. Infrastrukturen skulle ställa till det då man måste se över hur tentasalarna ser ut. Strömförsörjningen, med eluttag till alla, skulle behöva finnas i större grad.

När tentan är skriven väntar en rejäl utvärdering, säger Mattias Derlén.

Anders Samuelsson

Läs mer i Vertex nr 7-2015.

Läs också: Studenter positiva till digitala tentor (mars 2015)