På torsdag blir det gratis kortfilmsvisning i Lindellhallen när studenter vid programmet för kulturentreprenörskap premiärvisar sin egenproducerade kortfilm  ”Krossa Tystnaden”.

Kortfilmen är ett projektarbete under ett moment i utbildningen där studenterna själva har ansvar över att producera ett kulturellt evenemang från början till slut.

Filmen är animerad och berör ämnet psykisk ohälsa genom ett antal personliga berättelser. Självmordssamtalen till 112 har ökat kraftigt på väldigt kort tid och allt fler unga lider av psykisk ohälsa.
– Vi måste börja prata om vår mentala hälsa och arbeta bort stigmatiseringen, säger Mulin Persson, en av studenterna som gjort filmen.

Lovisa Fällström hoppas att filmen kan bidra till att skapa ett mer öppet klimat kring psykisk ohälsa.
– Vem som helst kan hjälpa någon som inte mår bra genom att bara vara en medmänniska, säger hon.

Kortfilmen ”Krossa Tystnaden” visas torsdag den 29 november kl. 12.00 i Hörsal A i Lindellhallen i Samhällsvetarhuset.