Hon är på väg mot sin andra examen och har två extrajobb, varav det ena är på distans. – Det gäller att planera och prioritera, säger Lisa Hansen, som menar att det mesta löser sig när man verkligen vill någonting.

Att bara fokusera på studierna är någonting som många studenter gör. Men för alla studenter är plugget inte det enda som ligger på tallriken. Många kombinerar det med extrajobb, deltidsjobb och uppdrag som styrelsepositioner eller volontärarbete.

Vertex har träffat Lisa Hansen, som verkligen fyller ut sin tid till bredden. Hon läser sista året på personalvetarprogrammet på Umeå universitet. Samtidigt studerar hon en distanskurs i finska och i bagaget har hon en examen i svenska med inriktning kommunikation. Vid sidan av studierna sitter hon med i Uniadens projektgrupp.

Hon extrajobbar också på distans, unge­fär 40 timmar i månaden, på PR-byrån Gul PR, som har sitt kontor i Örebro. Där är hon ekonomiansvarig och jobbar med saker som research, copywriting, att skriva pressmeddelanden och korrekturläsa. Företaget hjälper bland annat bokförlag med marknadsföring, främst i Stockholm.

Hur är det att jobba för ett företag som har mycket av verksamheten förlagd i Stockholm?
– Många stora företag har sina huvudkontor i Stockholm, därför är det ganska naturligt att mycket arbete är baserat där, säger Lisa och tillägger att alla anställda på företaget är utspridda så distansen är inget problem eftersom de har veckomöten via internet.
– Men jag åker ner för större event som kick-offs, och nästa vecka åker jag ner för julbord.

Sommaren 2018 fick Lisa sin anställning på PR-byrån som drivs av en gammal vän till henne. De behövde förstärkning över ett par veckor och efter det stannade hon. Det är inte heller allt förvärvsarbete hon gör, hon jobbar också extra som tågvärd. Anledningen till att hon jobbar så mycket uttrycker hon dels som ett inkomstbehov samt att hon lätt blir rastlös.

Inkomstbehovet har tydliga spår i statistiken. Allt färre högskolestudenter har studierna som enda sysselsättning. Andelen kvinnor och män som tre år efter gymnasiet enbart studerar har minskat från 30–35 procent till cirka 20 procent, enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Hur går det att dela din tid på jobb, utbildning och övriga uppdrag?
– Det tar mycket tid, hela mina dagar går åt till det. Så det gäller att planera och prioritera, hitta de lediga stunderna och vara effektiv. I perioder blir det väldigt mycket, men vanligtvis så får jag tiden att gå ihop, säger Lisa. 

Datorn är det som Lisa använder sig av för att göra sina PR-jobb under raster. På frågan hur hon tror att anställningar kommer att se ut i framtiden säger hon att plats inte är så viktigt längre, mycket fungerar digitalt idag. Det är ett arbetssätt många företag har börjat anamma. Trots att man tappar det sociala med att ha fysiska kollegor så säger Lisa att den digitala kommunikationen fungerar som ersättning för det.

Vad har du för framtidsplaner?
– Jag funderar kring om jag ska söka jobb inom HR eller om jag vill satsa på kommunikation, svarar Lisa och tillägger att hennes dubbla examina öppnar en stor arbetsmarknad, så hon kommer att välja det som känns mest lockande.

Lisas till studenter som känner att de vill göra mer är bland annat att kombinera två examina för att bredda möjligheterna och öka förståelse inom områden. Men hon påpekar också hur viktigt det är att skaffa erfarenhet. Den första erfarenheten är alltid den svåraste att få.
– Sällan kontaktar ett företag dig, du måste vara ihärdig och inte ge upp.

Ett annat tips hon ger till dem som känner att tiden inte riktigt går ihop är att skaffa en kalender för att få en bra överblick.

Lisa betonar samtidigt hur viktigt det är att ta hjälp av personer runt omkring och säger att man sällan är helt ensam i alla grejer man gör, så våga be om avlastning. Budskapet hon vill ge är att om du verkligen vill någonting, så löser sig mycket.

Text och foto:
Julia Lidman

Läs mer på temat Studier & Arbetsliv i Vertex nr 1-2020.