För juriststudenter väntar en bred arbetsmarknad och det är inte alltid lätt att veta var man vill ha sin framtid. Den 22-23 januari anordnar därför Juridiska föreningen den årliga mässan Juristens Dag på campus.

Jeanne Sinclair, Tahmina Sahibli och Louice Gustavsson är tillsammans huvudansvariga och säger att de redan har arbetat i månader med planeringen av arbetsmarknadsdagen.
– Det är det roligaste uppdraget man kan ha! menar Jeanne Sinclair, som liksom Tahmina och Louice studerar femte terminen på juristprogrammet.
Tjejerna nickar instämmande på frågan om det inte är väldigt mycket jobb som man ska klara av vid sidan av sina studier, men ser framförallt det värdefulla i att få erfarenhet av att leda och organisera.
– Jag har varit med två år tidigare som företagsvärd och bankettansvarig. Som huvudansvariga nu är vi tillgängliga för varandra 24–7, säger Tahmina Sahibli.

HON PÅPEKAR ATT Juristens Dag  är till för att visa studenterna vilken enorm bredd juristutbildningen har.
– Det är ett sätt att se var man själv skulle kunna passa in, säger hon.
– Vi fokuserar på att framhäva alla vägar och ge plats på mässan även till de juridiska inriktningarna som kanske inte alltid syns mest, inflikar Louice Gustavsson.

UNDER MÄSSAN kommer det bland annat att anordnas kontaktsamtal och mingel med utställarna vilket ger studenterna en chans att presentera sig och ställa frågor om sitt framtida yrke, samtidigt som representanter från olika juridiska huvudkontor som tillfälligt gästar Umeå får visa upp sig på campus.
Att intresset för mässan är stort tycker den huvudansvariga gruppen syns tydligt.
– Vi har slagit rekord två år i rad, säger Tahmina Sahibli.

NYTT FÖR DET HÄR året är en kick-off som inleds den 26 november med en gästföreläsning av åklagaren i Peter Mangs-målet och följs av andra aktiviteter (se nedan) innan själva mässan hålls i Universum den 23  januari. Entrén till Juristens Dag 2014 går direkt in i Aula Nordica, till skillnad ifrån tidigare då besökarna har letts genom huset via Universums huvudingång.
– Vi hoppas att det kommer att förmedla en tydligare känsla av att här startar mässan, säger Louice Gustavsson.

JULIA BERGSTRAND
FOTO: ELIAS AGRELL