–Det är viktigt att ta posten och ansvaret seriöst då man representerar tusentals studenter, säger Johannes Henriksson, blivande ordförande för Umeå naturvetar- och teknologkår.

Kallelsen från valberedningen kom som en överraskning för arkitektstudenten Johannes Henriksson. Via ett mejl fick han veta att han nominerats till ordförandeposten för NTK och att han var kallad på intervju.
– Jag hade redan hunnit börjat söka praktikplats på olika arkitektfirmor. Det är praxis på arkitektutbildningar att när man tagit sin kandidatexamen så gör man ett års praktik innan man påbörjar mastersutbildningen.

När Johannes påbörjade sin utbildning fanns det ingen sektion som representerade arkitekt- och designstudenterna. Det var under sitt andra studieår, när han var general på insparken, som han och några andra började prata om att starta en sektion och för knappt ett år sedan drog de igång Designsektionen, där Johannes blev vald som ordförande.
– Vår skola på Konstnärligt campus har inte så mycket kontakt med övriga campus, vilket vi har försökt förändra.
Hur ska du göra det som ordförande?
– Det finns väl ingen färdig plan ännu, men jag kan tänka mig att arrangera sociala event både på campus och här. NTK har sedan en tid tillbaka även ett kontor här så det är väl ett led i att kåren ska synas mer här.
Arkitektstudenter som Vertex varit i kontakt med är missnöjda med hur masterprogrammen hanterats och är kritiska mot ledningen på Arkitekthögskolan. Hur kan NTK hjälpa dem?
– Även om jag som ordförande i Designsektionen har kommit i kontakt med frågan tror jag att det är bäst att låta sittande ordförande svara. Relationen mellanNTK, skolledning och lärarfack är väldigt komplex och jag tror inte att jag vet allt som har diskuterats parterna emellan.
Vilka mål har du inför nästa läsår?
– Jag har några idéer och det handlar först och främst om hur man kan stärka engagemanget i kåren. Rent allmänt har det varit svikande engage­mang de senaste åren. Det är tråkigt att se att färre och färre kommer på evenemang och jag hoppas få se en större uppslutning.
Hur ska ni göra för att uppnå det?
– Jag tror på att stärka kåren centralt. Idag känner nog många att de främst tillhör en sektion, mer än NTK. Jag vill att alla studenter ska se sig som NTK:are och jag tror man gör det genom att arrangera större sociala event där alla utbildningar samlas. Dammplasket är det största evenemanget, där de flesta närvarar, men det behövs fler liknande. En tanke är att kolla upp om det går att göra en höstvariant av Vårbalen.
Vad gör dig till en bra ordförande?
– Jag tror på att vara en inkluderande ledare där man samlar upp de röster som hörs och där alla vågar säga vad de tycker. Det låter kanske som en klyscha, men en ledare är aldrig bättre än sitt lag och en grupp är starkare än en individ. Därför blir samarbetet i kårstyrelsen otroligt viktigt.
Hur bygger man en bra gruppsammanhållning?
– Kåren har en bra rutin för det där och de har sagt att vi kommer få tillfälle att bygga gruppen och att diskutera saker som vad vi vill göra under året, verksamhetsplanering och så vidare.

Johannes kommer ursprungligen från Stockholm och valde att studera i Umeå dels för att det är den konstnärligaste av de fyra arkitektutbildningarna i Sverige, dels för att den verkade spännande, men även för att komma bort lite.
– Det är skönt att komma bort från alla Stockholmare. I Lund och Uppsala finns det många från Stockholm och det här kändes som något nytt och spännande som jag ville testa.

Text och foto:
Anders Samuelsson