Studenter som läser en utbildning på plats på campus är oftast betydligt yngre än de som pluggar på distans. Vertex har träffat en campusstudent som bryter mönstret.

Universitetsstudierna är för många grundstenen till ett yrke och drömjobbet väntar förhoppningsvis på andra sidan tentorna. Medelåldern på 23,5 år för studenter som läser Umeå universitets campus­utbildningar visar att majoriteten av studenterna är på väg in i arbetslivet. Men studierna kan också vara en väg till att bryta upp med sitt tidigare yrkesliv för att börja om, och göra det hjärtat verkligen brinner för.

EVA ARVIDSSON BESTÄMDE SIG mitt i arbetslivet för att trappa ner på arbetet som fritidspedagog som hon haft sedan 1986, för att istället läsa juristprogrammet. Juridikstudierna har varit en dröm i många år och som 18-åring sökte Eva till juristprogrammet över hela landet, men kom inte in. Istället blev det studier till fritidspedagog.
– Jag var tvungen att skaffa en utbildning och jobb för att försörja mig. Det har varit jätteroligt att jobba som fritidspedagog, men nu måste jag tänka framåt för vi måste jobba allt längre och då går det inte att ha ett så fysiskt jobb, förklarar Eva.

MED ETT SAMHÄLLSENGAGEMANG och en politisk bakgrund som gruppledare för vänsterpartiet sökte hon återigen till juristlinjen när hon var 49 och kom in. Nu läser Eva tredje terminen och tycker att hennes livserfarenheter är till stor hjälp i utbildningen.
– Jag har den praktiska erfarenheten av mycket vi läser om som de andra saknar. Jag har haft fyra hus, gjort bodelning och skrivit testamenten.

TANKEN PÅ ATT BÖRJA STUDERA igen beskriver Eva som en process som tog flera år.
– Jag kände mig understimulerad när jag kom tillbaka från politiken. Jag var ju van att läsa mycket, tycka till och jobba jämt.
Bilden av en student som en person i 20-årsåldern är stark. Inte minst om man ser till broschyrer och material kopplat till universitetsstudier där det oftast är unga personer som visas. Det finns en viss sanning i den bilden, för de senaste åren har antalet personer som börjat studera på högskola direkt efter gymnasiet ökat.

ENLIGT HÖGSKOLEVERKET BEROR det troligtvis på att arbetsmarknaden har försämrats för unga och att antagningsreglerna gynnar unga sökande. Men allt fler som redan har en utbildning väljer i en lågkonjunktur att studera vidare.
– Unga är så målinriktade nu, det var jag inte i den åldern. Jag har ett annat synsätt på mina studier nu. Nu studerar jag för att jag har en längtan att lära. Jag har inte en dröm om att bli domare i högsta domstolen, så jag känner ingen konkurrens med de som är yngre. Jag skulle vilja jobba fackligt istället, säger Eva Arvidsson.

TEXT OCH FOTO: REBECCA GÖRANSSON