Vad kan jag jobba med? Hur skapar jag bäst förutsättningar för att lyckas med min karriär efter examen? Frågorna som cirkulerar i huvudet på en student är många. Karriärvägledarna har svaren.

Tjänsten som karriärvägledare har funnits på Umeå universitet i drygt 15 år. Victoria Sörensson har varit med sedan starten. Hon och kollegan Mats Reinhold vägleder studenter på vägen till en karriär i yrkeslivet – och behovet av vägledning är stort. Victoria berättar att studenter ofta känner sig osäkra och vilsna inför arbetslivet efter examen. Många undrar om de har tillräckligt med kompetens för att klara sig på arbetsmarknaden.
– De kanske känner att de har studerat mycket, men ändå inte kan någonting. Detta gäller såväl yrkesförberedande program som programmen som inte leder till någon specifik yrkestitel.

För att hjälpa studenterna håller karriärvägledarna föreläsningar, leder kurser och anordnar evenemang. Ett exempel på ett evenemang är höstens ”Mingla med räkmacka”. Där får studenter lyssna på karriärpresentationer och mingla med personer som läst utbildningar inom samma område. Mats och Victoria vill uppmuntra studenter att utnyttja och delta i dessa tillfällen.
– Det är vanligt bland studenter idag att man hoppar över sådant som inte är obligatoriskt. Men att gå på gästföreläsningar och träffa olika aktörer är värdefullt både för att knyta kontakter och skapa förståelse för arbetsmarknaden, säger Victoria.

Mats och Victoria berättar också att många studenter tror att det är svårt att få jobb efter utbildningen och att endast de med erfarenhet anställs.
– Många studenter har bilden av att arbetsgivaren är hård och kritisk, men sanningen är att arbetsgivare i allmänhet ser väldigt positivt på nyexaminerade studenter och gärna anställer dem, säger Victoria.

Men även om arbetsgivare har en positiv syn, krävs att man under arbetsintervjun kan visa att man kvalificerar sig för jobbet. Det är ett av områdena som karriärvägledarna arbetar med.
– Vi hjälper studenterna genom att lära dem kommunicera sin kompetens. En arbetsgivare frågar sällan vad man läst, utan vad man kan. Då är det viktigt att studenten kan sätta ord på sin kunskap, säger Mats.

Receptet på att lyckas med karriären efter examen formulerar Mats och Victoria med två ord: Var aktiv! Under en arbetsintervju är det bra att kunna visa konkreta exempel som stödjer de personliga egenskaperna man beskriver.
– En arbetsgivare värdesätter att du varit aktiv inom flera områden, att du befunnit dig i olika situationer och jobbat i olika sammanhang. Att prova på olika jobb parallellt med studierna är ett bra sätt att knyta kontakter som man kan ha nytta av i framtiden, och för att få idéer om vad man vill jobba med efter examen, säger Mats.

Läs mer i bilagan Arbetsliv i Vertex nr 1-2016.

Text och foto:
Vendela Wikström