Kampen mot drogmissbruk, ett nytt kårhus och mer individanpassade studier. Det är några av de frågor som gruppledarna i kårpartierna lyfter fram inför Umeå studentkårs kårval i april.

Valet till Umeå studentkårs fullmäktige, där alla medlemmar i kåren kan rösta, pågår den 1–25 april. Antalet partier är precis som förra året sju, men med förändringen att Förenade studenter tillkommit och Gröna studenter inte ställer upp i år.
Vertex frågade partiernas gruppledare vilken som är den viktigaste frågan inför kårvalet.
– Vår viktigaste fråga är kampen mot drogmissbruket. Många studentaktiviteter är knutna till alkoholkonsumtion vilket sänker trösklarna när det gäller sexuella trakasserier, säger Arbetarpartiets gruppledare Joacim Strand.

CENTERSTUDENTER vill göra mer för att individanpassa studierna.
– Idag finns studenter med olika behov, säger gruppledaren Maja Westling. Vissa jobbar och andra har barn. Därför vill vi öppna för en mer flexibel utbildning med individen i fokus, till exempel genom att göra fler föreläsningar till gängliga via internet.

LIBERALA STUDENTER vill arbeta för att fler studenter ska kunna söka jobb under sin studietid. Det ska, enligt gruppledaren Christian Oskarsson, förverkligas genom att avskaffa det fribelopp som idag finns för att reglera hur mycket man får tjäna innan man nekas stöd från CSN.
– Det kommer gagna studenters ekonomiska situation, men även deras meriter inför livet efter studierna.

VÄNSTERN STUDENTFÖRBUND säger att de inte har någon enskild fråga, utan vill skapa ett positivt och progressivt studieklimat och ett rättvisare universitet.
– Detta gör vi bland annat genom att jobba för ett grönt campus, fördjupade genuskunskaper och att arbeta för ett mer tillgängligt jämlikt och öppetuniversitet, säger gruppledare Linus Lundström.

NYSTARTADE PARTIET Förenade Studenter vill enligt gruppledare Joakim Skogberg att studenter från olika sektioner ska kunna mötas och interagera över sektionsgränserna.
– Vi tycker idag att för många evenemang på campus är alldeles för centrerade kring enskilda sektioner och föreningar. Därför vill vi skapa ett gränsöverskridande campus för alla studenter, oavsett sektions- och föreningstillhörighet.

STUDENTPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA siktar mot att arbeta för ett nytt kårhus. Detta, säger gruppledaren Simon Edvinsson, skulle bland annat innebära fler studieplatser för studenterna.
– Det skulle innebära en möjlighet att etablera studenternas och kårmedlemmarnas givna festplats i Umenatten.

MODERATA STUDENTER vill fokusera på den studiesociala miljön och jobba för ett ökat antal studieplatser.
– Studenter har en dålig arbetsmiljö idag. Ett exempel är Samhällsvetarhuset där ljudnivån är hög och platserna dåligt utformade, säger gruppledaren Viktor Sjödin.

ANDERS SAMUELSSON